اه محکم تر ابتو بریز

از nex2music، پرتال خبری دانشنامه ای

 یه صد ی

یه صد ی

پرش به: ناوبری، جستجو

یه صد ی - اه محکم تر ابتو بریز.

...[ويرايش]

( اه محکم تر ابتو بریز )

( اه محکم تر ابتو بریز ) منم در دستشویی رو محکم بستم ک نگار صداشو بشنوه و اومدم بیرون از راهرو نگار از پله ها [ اه محکم تر ابتو بریز ]

[اه محکم تر ابتو بریز ]